ברזים כדוריים

ברז כדורי מופעל פנאומטית / מנוע חשמלי