ברזים כדוריים

    ברז כדורי מופעל פנאומטית / מנוע חשמלי