תעלות כבלים

    תעלות כבל להגנה על צנרת אוויר וחשמל