פרויקטים

אוטומציה ירוחם מספקת פתרונות מלאים וכוללים לתעשיה טווח המוצרים שלנו בשילוב היכולות המקצועיות ממגוון המחלקות שלנו, נותן לנו את האפשרות לספק פתרונות ייחודיים.