אוטומציה

לקוח: תעשייה אווירית. פרויקט: במת עבודה מודולרית לעבודה בגובה.

דרישות הלקוח: תנועה בבמה וגישה לאזור עבודה, הנגשת זווד חלקים ואמצעי ייצור בקרבת אזור העבודה, בטיחות- מרחב גדול לעמידה, מעברים פנויים לצורך הימלטות בחירום, איכות- במה סטטית , מדפי הארכה נשלפים בקלות ולא מסכנים את המטוס, נראות- התאמת המראה של תחנת העבודה לתדמית המתבקשת מ"מפעל מטוסי מנהלים"

לקוח: Eltec

קו ייצור חדש למעגלים מודפסים- דרישות הלקוח מהמערכת: הגדלת התפוקה, איכות מוצר גבוהה יותר, אמינות גבוהה לאורך זמן.

פתרון: תכנון, פיתוח וייצור של מערכת רב שכבתית אוטומטית.