פנאומטיקה מיניאטורית

undefined

ציוד פנאומטי מיניאטורי: 

משמש בכל התעשיות במקרים בהם ישנה בעית נפח כגון תעשיות הרפואה.

בוכנות, שסתומים חשמליים, שסתומים ידניים/ מכנים, מחברים זעירים וציוד נלווה תוצרת חברת CLIPPARD 

undefined