בוכנות מקבילות סדרה ZP תוצרת Lanamatic

• עיצוב שטוח עם כוח כפול, הבוכנה המקבילה עם אחיזה מרכזית במכסי סוף מיוחדים undefinedסופגים גם כוחות גבוהים יותר.המוטות מיושרים נכונה למשטח.

• העומס יכול להיות מוכפל וכוח הפעולה מוכפל על ידי התאמת שני מקבילי בוכנות פנאומטיים ללא מוט.

• הבוכנה המקבילה יכולה לשמש באופן מלא במקום בו חייבים להזיז חלקים גדולים , למשל - חומר מנוסר במרכזי עיבוד, מכונות הרכבה, מערכות תחבורה, מערכות פעימה עם אורך כוונון מוגבל.

• אחיזה הניתנת לסיבוב באמצע וכלפי מעלה, פנימה והחוצה.

• עמדות קצה מותאמות עם שיכוך

לבוכנות סדרה ZP באתר היצרן לחץ כאן

לחץ כאן לבוכנה דומה תוצרת camozzi סדרה QX