מגבר ספיקה Fairchild logo

מגברי ספיקה פניאומטיים בעלי יכול קיבלות של זרימה מהירה ותגובה מהירה:

  • דגם 2000 (SCFM 40 (68 m3/Hr, מגבר ספיקה לזרימה או פליטה
  • דגם 20 (SCFM 45 (76.5 m3/Hr, מגבר ספיקה לזרימה או פליטה
  • דגם 20BP מגבר ספיקה ללחץ אחורי/ חוזר
  • דגם 4500 (SCFM 150 (255 m3/Hr מגבר ספיקה לזרימה או פליטה גבוהה
  • דגם 4500ABP מגבר ספיקה ללחץ אחורי/ לחץ חוזר
  • דגם 4800  (SCFM 500 (850 m3/Hr מגבר ספיקה לזרימה או פליטה גבוהה עם שסתום מעקף
  • דגם 4900 (SCFM 500 (850 m3/Hr מגבר ספיקה לזרימה או פליטה גבוהה
  • דגם 200 מגבר ספיקה לזרימה מהירה במיוחד
  • דגם 200XLR מגבר ספיקה לזרימה או פליטה מהירה במיוחד  (SCFM1800 (3058 m3/Hr
Booter M4800A Pneumatic Volume Boosters Pneumatic Boosters Volume Boosters