מכסים

מכסי פלסטיק יכלים להיות מאובטחים על ידי לחיצה או ע"י קידוח לפרופיל הליבה.

מכסי Zn ו- St חייבים להיות מאובטחים באמצעות ברגים בקידוח לפרופיל הליבה. מכסי פלסטיק יכולים להיות מוברגים באופן זה במידת הצורך. מכסי פלסטיק לקצות הפרופילים בצורות גאומטריות שונות מתאימים לקצות הפרופיל ולא זקוקים לעיבוד שבבים.

undefined

undefined undefined undefined