הסדרה הטלסקופית

הסדרה הטלסקופית מכילה מוביל חילוץ טלסקופי מלא וחלקי. המוביל הטלסקופי מגיע עם raceways קשיח, פרופילים שונים של המסילה ושל הרכיב המרכזי על מנת לעמוד בדרישות של השונות של קיבולת מטען, קשיחות ופעולה חלקה.

undefined