אקטואטור

סדרת האקטואטורים היא סדרה ייעודית לאקטואטורים לינארים ומערכות הנעה לינאריות. היחידות הלינאריות של Rollon, כוללות פרופילי אלומיניום, וזמינות בסוגים שונים של מיסייבי החלקה .הפונקציות, ביצועים תפעוליים גבוהים , יכולת טעינה ודיוק של האקטואטורים מאפשרים שימוש במגוון רחב של יישומים בתעשיית האוטומציה, במיוחד מכונות תעשייתיות: לאיסוף ומיקום חבילות, קווי ייצור ותפעול של רכיבים.

לאתר היצרן