Efficiency Blowers atlascopco.comatlas copco logo
undefined

התייעלות אנרגטית היא המפתח להצלת כדור הארץ שלנו

שינוי האקלים הוא אחד האיומים הסביבתיים החמורים ביותר על פני כדור הארץ שלנו. פרוטוקול Kyoto קובע את הסטנדרט ברחבי העולם, כלומר כיום מדינות ותעשיות צריכות להתמודד עם מטרות מחמירות להפחתת פליטות פחמן דו חמצני.

low carbaneconomy

 

לחצים מסחריים וחקיקה לשמירה על איכות הסביבה דורשים מהתעשייה התייעלות אנרגטית.
על ידי השגת יעדים אלה, חברות לא רק משפרות את התדמית הירוקה שלהם, אבל הן גם משפרות את החיסכון האנרגטי שלם על ידי הפחתת עלויות אנרגיה.

blue line

צריכת האנרגיה במפעלי טיהור שפכים


מתקני טיהור שפכים צורכים כמויות גדולות של אנרגיה, רק 10% של חיסכון באנרגיה ממתקני טיהור השפכים יכולים לחסוך כ -400 מיליון $ בשנה.

על פי הסוכנות להגנת הסביבה בארה"ב (EPA), "...כ -56 מיליארד קילוואט (קוט"ש) משמשים למי שתייה ומתקני טיהור שפכים.
בשכלול כל האנרגיה הנצרכת במדינה בממוצע זה מוסיף כמעט 45 מיליון טונות של גזי חממה לאטמוספרה. רק 10 אחוז חיסכון באנרגיה במגזר זה יכול לחסוך כ -400 מיליון $ בשנה. "

מערכת מפוחי אויר צורכת עד 70% מהאנרגיה הכוללת במתקני טיהור שפכים

במתקן לטיפול ביולוגי בשפכים טיפוסי, מערכת מפוחי האוורור מהווה עד 70% מתצרוכת האנרגיה במתקן.
היום רוב המט"שים האלה משתמשים בטכנולוגית אונות אשר פחות יעילה, טכנולוגיה זו אשר זכתה לפיתוח מועט מאז השקתה בסוף המאה ה -19.

על ידי הפחתת צריכת האנרגיה של מערכת מפוחי האוורור במט"ש, ניתן להקטין בכ-30% את עלויות האנרגיה שלהם וכמובן להיות יותר ידידותיים לסביבה.

waterwast

מפוחים