הרמה בוואקום

הרמה ושינוע סחורה באמצעות וואקום

הרמה בוואקום של סחורות מאפשר שינוע ידני בקלות של סחורות מסוגים שונים

TP מתאים להרמה של 0-65 ק"ג להרמת סחורות במהירות גבוהה

VL מתאים להרמה של 30-250 ק"ג להרמת סחורות שונות, מורכב מודולרית להתאמה קלה

ParceLife מתאים להרמה של 0-40 ק"ג להעמסה או פריקה מהירה של מכולות ומשאיות

ML מתאים להרמה של 0-55 ק"ג להרמת משאות שונים, בנוי מודולרית להתאמה קלה

TS מתאים להרמה של ארגזים במשקל 0-65 ק"ג

TL מתאים להרמה של שקי דואר ושקי כביסה במשקל 0-50 ק"ג