מיסבי החלקה

מיסבי החלקה תוצרת NTN-SNR

מיסב החלקה בורגי

מיסב החלקה בורגי הוא אלמנט מכונה אמין להמרת תנועה סיבובית לתנועת אורך, ולהיפך. מייסבי החלקה בורגיים הם מרכיבים חשובים של יישומים רבים ומתאפיינים בתכונות הבאות:

 • חיכוך מופחת
 • קשיחות
 • תמסורת של כוחות גבוהים
 • כמות נמוכה של בלאי
 • רמת דיוק גבוהה

 מיסב החלקה בורגי: סטנדרטי ומיוחד

מיסבי החלקה בורגים סטנדרטים  אלו מיסבי החלקה בורגים בעלי סיבולת class T7. מיסבי החלקה בורגים מיוחדים זמינים עם אומים מיוחדים ומיסבי בסיס בורגים עם אומים סטנדרטים או אומים מיוחדים בעלי סיבולת ברמת T5ו-T3 .

יחידות נשיאה:
מבחר מקיף של יחידות נשיאה סטנדרטיות לתמיכה במיסב החלקה בורגי.

מסבים קבועים:

 • EK עבור מייסב החלקה בורגי 6-12 mm
 • BK עבור מייסב החלקה בורגי 14-50 mm
 • PBUF עבור מייסב החלקה בורגי 16-80 mm

יחידות נשיאה ניידות:

 • BF עבור מייסב החלקה בורגי 14-50 mm
 • PBUL עבור מייסב החלקה בורגי 16-80 mm

סיום לכישור סטנדרטי:

 • F1 / F2 ליחידות נשיאה
 • EK וBK F3 / F4 ליחידות נשיאה
 • PBUF S1 ליחידת נשיאה
 • S2 BF  PBUL ליחידת נשיאה

לאתר היצרן