אביזרים לפרופילים

אביזרים למכונות

מהפעלת מכונות ואספקת מידע, כח ומידע למניעת נזקים והגנה על מכונות מפני תנודות: שינוע באמצעות גלילים לאספקת סחורות, אביזרי מיקום כגון: זרוע למסך, תושבת למקלדת. תאורה ואספקת חשמל ומחברים פנאומטים.

רכיבי התקנה

קבוצת המוצרים של רכיבי ההתקנה מורכבת מצינורות פשוטים, מערכת הצינור המודולרית משתנה מאוד, פרופילים עם צינורות משולבים, קופסאות אלקטרוניות ומחברים לכבלים ומתגים.

  • עמוד תקשורת
  • פרופיל עם תעלה מובנית לכבלים
  • מחברים לכבלים
  • צינורות ומתגים
  • פריקת חשמל
  • קופסאות אלקטרוניות