TPS – מערכת פלטפורמה למדרגות

סדרת TPS  מקלה על הגישה לכל חלקי המכונה ולעבודה במפלסים שונים. המוצרים בסדרת TPS מאפשרים לבנות גשרים, פלטפורמות תחזוקה לחלקים מוגבהים של המכונות ופלטפורמות עבודה מקיפות.

TPS – מבנה מערכת המדרגות:

פלטפורמות יציבות לשיפור התפוקהundefined

בין אם מדובר בפלטפורמה אחת גדולה, בפלטפורמה המקיפה את קו ההרכבה או בפלטפורמת תחזוקה פשוטה, ב-TPS אפשר להשתמש לבניית אזורי עבודה בכל גובה. מאחר ו-TPS תואם לקו המוצרים של item המשתמשים יכולים לנצל את קו האביזרים המלא, לרבות גדרות ומעקים, דלתות, פרופילים, אלמנטים לרצפה, וכו'. סדרת TPS הופכת את גרמי המדרגות והפלטפורמות לרכיבים בלתי נפרדים מבסיסי המכונה.

מעקי בטיחות לכל סוגי המפעלים

בטיחות היא הקדימות הראשונה במעלה של item. סדרת TPS מציעה מערך מתוחכם ורב-שימושי של עמודים, מעקי רגליים וברכיים. את כל המרכיבים ניתן להרכיב באופנים שונים בהתאם לדרישות המסוימות של כל סביבת עבודה.

גלריות ומדרגות מודולריות תוצרת item

מפעלים מתאפיינים במשימות ושטחים שונים. זו הסיבה שמערכת המדרגות TPS מציעה אפשרות בחירה בין קלות שימוש לחיסכון במקום. את גרמי המדרגות של TPS ניתן לבנות בשיפועים של 30º, 38º, 45º ו- 60º. כל הפתרונות ניתנים לשינוי תצורה אינדיבידואלי וממלאים את רוב דרישות הבטיחות המחמירות.

בטיחות כסטנדרט

רכיבי TPS עומדים בכל התקנים וההנחיות הקיימים. לפיכך, המערכת מקלה מאוד על המשתמשים לבנות מבנים העומדים בדרישות הבטיחות והכללים החלים על תכנון מדרגות.

צריכת חומרים מופחתת

סדרת TPS מבוססת על מספר קטן של רכיבים מיוחדים ורב-תכליתיים. בדרך זו הרבה יותר קל להשתמש במרכיבים למטרות שונות. כל המרכיבים נבנים לפי עקרונות עקביים של משקל נמוך ומרווח רחב של עמודי התמיכה המסייע להפחית את צריכת חומרי הגלם מבלי להתפשר על רמת הבטיחות.

מעקים משתנים

סדרת TPS מאפשרת למשתמשים לבנות מעקים בטוחים ורציפים. כל החיבורים מיושרים כך שהמשתמשים יכולים לשמור על מגע קבוע עם המעקה. מעקים לכפות הרגליים ולברכיים מספקים בטיחות נוספת לעובדים הנמצאים על השלד או מתחתיו.

פלטפורמות מקצועיות

בין אם אתם זקוקים לשטח עבודה גדול או לכבש הסובב את המכונה, הפלטפורמות היציבות עם משטחי הרצפה המחורצים מספקות בסיס איתן לכל שימוש. ניתן לסדר את לוחות הרצפה כך שייצרו משטח אחד מוצק או להתקינם עם רווחים ביניהם.

תאימות מלאה

כל האביזרים כגון גדרות, מעקים, דלתות, אביזרי מכונות וחלקי התקנה ניתנים לשילוב עם סדרת TPS ליצירת מבנה הרמוני.

עיצוב הולם

צורתו של גרם מדרגות נקבעת לפי השטח הזמין, תדירות השימוש במדרגות ואופן השימוש בהן. עם שיפועים של °30, °38, °45 ו-°60, למערכת המדרגות  TPS  יש מודל מתאים לכל דרישה.

רוחב מלא

גרמי מדרגות הנבנים עם חלקי TPS יכולים להגיע לרוחב של 1,200 מ"מ. בנוסף, מאחר והמעקים מותקנים מצידו החיצוני של גרם המדרגות ולא בולטים לתוכו, ניתן לנצל את מלוא הרוחב של כל מדרגה.

משטחים אופטימליים

סדרת TPS מאפשרת למשתמשים ליצור משטחים סגורים המונעים חדירת לכלוך. עמודים, מעקים לידיים ולברכיים מקטינים את הסיכון לפציעות. פרופילי האלומיניום העמידים עברו אנודיזציה, תהליך המבטיח הגנה מפני שריטות ואיכול לאורך זמן.

הרכבה קלה

כל החלקים מוברגים באופן מאובטח לתוך פרופילי האלומיניום. הודות לאביזרי הידוק רב-תכליתיים. כתוצאה מכך ניתן לשנות את צורתו של גרם המדרגות או להאריכו לפי הצורך.